Arbitrum Wallet

Tải về Math Wallet thông qua Arbitrum hỗ trợ hầu hết những nền tảng blockchain thông dụng nhất. Duy nhất bạn có quyền sử dụng với tài sản của mình. Nhận, Gửi, Lưu trữ và hoán đổi tiền mã hóa ngay trong giao diện trên di động.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Arbitrum?

Arbitrum is a cryptocurrency system that supports smart contracts without the limitations of scalability and privacy of systems previous systems such as Ethereum.

Arbitrum, like Ethereum, allows parties to create smart contracts by using code to specify the behavior of a virtual machine (VM) that implements the contract's functionality.

Arbitrum uses mechanism design to incentivize parties to agree off-chain on what a VM would do, so that the Arbitrum miners need only verify digital signatures to confirm that parties have agreed on a VM's behavior. In the event that the parties cannot reach unanimous agreement off-chain, Arbitrum still allows honest parties to advance the VM state on-chain. If a party tries to lie about a VM's behavior, the verifier (or miners) will identify and penalize the dishonest party by using a highly-efficient challenge-based protocol that exploits features of the Arbitrum virtual machine architecture. Moving the verification of VMs' behavior off-chain in this way provides dramatic improvements in scalability and privacy.