Band Protocol Wallet

Tải về Math Wallet thông qua Band Protocol hỗ trợ hầu hết những nền tảng blockchain thông dụng nhất. Duy nhất bạn có quyền sử dụng với tài sản của mình. Nhận, Gửi, Lưu trữ và hoán đổi tiền mã hóa ngay trong giao diện trên di động.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Band Protocol?

Band Protocol strives to become the go-to decentralized oracle for dApps across multiple blockchain networks by ensuring maximum security, speed, and low cost.

To be secure and useful, it is imperative that smart contracts have access to reliable real-world data. For example, all prominent decentralized finance projects rely on a price oracle to function and receive precise time-sensitive data. Betting dApps determine payouts based on a verifiable random number or real-world event from an oracle. To ensure complete decentralization, there must be a secure bridge between trustworthy off-chain data and dApps.