Basilisk Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Basilisk Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Basilisk

Basilisk helps young cryptoprojects distribute tokens to their communities while navigating initial price discovery. It provides a gateway to liquidity bootstrapping in Kusama.

Basilisk is designed to be flexible. Projects can bootstrap liquidity using an AMM implementation of their choice - Uniswap-like pools, Balancer-like LBP, auctions and an NFT marketplace.

Above all, Basilisk is an outspoken community-centric project. It has the ambition to fully decentralize its governance and quickly become the first community-ran parachain.

https://bsx.fi/