Bifrost Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Bifrost Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Bifrost?

Bifrost is established on Polkadot network and developed by Substrate, the underlying layer is based on the WebAssembly, LIBP2P, and GRANDPA consensus.
As a DeFi project in Polkadot ecosystem, Bifrost launches vToken (Staking Derivatives Voucher Token) which allows users to exchange PoS token to vToken and obtain liquidity and Staking rewards through Bifrost protocol at any time.

Bifrost is a Polkadot Ecosystem DeFi infrastructure protocol that aims to become an infrastructure for providing Staking liquidity, and currently offers a derivative vToken for Staking and Polkadot Lease Offering (PLO). It is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp. vToken can optimise transactions in multiple scenarios such as DeFi, DApp, DEX and CEX.

https://bifrost.finance/