Binance Chain Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Binance Chain Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What are Binance Chain and Binance DEX?

Binance Chain is a blockchain software system developed by Binance and its community. Binance DEX refers to the decentralized exchange features developed on top of Binance Chain.

What can I do with Binance Chain?

The purpose of the new blockchain and DEX is to create an alternative marketplace for issuing and exchanging digital assets in a decentralized manner.

You can:

 • Send and receive BNB
 • Issue new tokens to digitalize assets, and use Binance Chain as underlying exchange/transfer network for the assets
 • Send, receive, burn/mint and freeze/unfreeze tokens
 • Propose to create trading pairs between two different tokens
 • Send orders to buy or sell assets through trading pairs created on the chain
 • Watch the DEX market to confirm price and market activity of certain assets

You can also:

 • Explore the transaction history and blocks on the chain, via Binance Chain Explorer, API and node RPC interfaces.
 • Run a full node to listen to and broadcast live updates on transactions, blocks, and consensus activities
 • Extract other data of Binance Chain via full node or APIs
 • Apply to run a validator node
 • Develop tools and application to help users use Binance Chain and Binance DEX
https://binance.org