Binance Smart Chain Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Binance Smart Chain Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Binance Smart Chain?

Binance Smart Chain (BSC) is best described as a blockchain that runs in parallel to the Binance Chain. Unlike Binance Chain, BSC boasts smart contract functionality and compatibility with the Ethereum Virtual Machine (EVM). The design goal here was to leave the high throughput of Binance Chain intact while introducing smart contracts into its ecosystem.

In essence, both blockchains operate side-by-side. It’s worth noting that BSC isn’t a so-called layer two or off-chain scalability solution. It’s an independent blockchain that could run even if Binance Chain went offline. That said, both chains bear a strong resemblance from a design standpoint.

Because BSC is EVM-compatible, it launched with support for the rich universe of Ethereum tools and DApps. In theory, this makes it easy for developers to port their projects over from Ethereum. For users, it means that applications like MetaMask can be easily configured to work with BSC. Seriously – it’s just a matter of tweaking a couple of settings.

https://binance.org