Boba Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Boba Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Boba

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts. Boba offers fast exits backed by community-driven liquidity pools, shrinking the Optimistic Rollup exit period from seven days to only a few minutes, while giving LPs incentivized yield farming opportunities.

https://boba.network/