BOS Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua BOSCore Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is BOSCore?

The goal of BOS(Business Operating System) is to build an EOSIO ecosystem that supports more DApp and solve real-world problems using blockchain technology. From the perspective of the evolution of the blockchain, in addition to being the preferred base chain of DApp, BOS can also serve as a circulation chain for various heterogeneous chain coins or tokens, and as a free port in the blockchain world. BOS comes from the community and will develop better with a joint effort by the community.

https://boscore.io/