ChainX 1.0 Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua ChainX hỗ trợ hầu hết những nền tảng blockchain thông dụng nhất. Duy nhất bạn có quyền sử dụng với tài sản của mình. Nhận, Gửi, Lưu trữ và hoán đổi tiền mã hóa ngay trong giao diện trên di động.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is ChainX?

ChainX is the first chain of cross-chain asset gateways and Substrate, which will use Polkadot's POS consensus and contract technology to focus on providing upper-tier facilities across assets.
It aims to unify the inter-chain assets through a decentralized approach. Any chain can establish interoperability with all chains to break the inter-chain asset barriers by establishing a connection with ChainX. Currency-integrated public chain ecology

https://chainx.org/