Conflux Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Conflux Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Conflux Network?

Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Born from the top minds of Tsinghua University and University of Toronto, Conflux Network is overseen by a diverse global team with the mission to promote cross border collaboration by developing decentralized open source technologies.

By adopting a scalability consensus mechanism and safely retaining fork blocks, Conflux realized a high throughput rate of 3000-6000 TPS.

https://confluxnetwork.org