Cronos Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Cronos Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Cronos

Crypto.org introduces the Cronos mainnet beta, the Cosmos SDK based EVM compatible chain, on 8 Nov 2021.

Cronos is the EVM compatible chain running in parallel to the Crypto.org Chain (opens new window). It aims to massively scale the Chain DeFi ecosystem, by providing developers with the ability to rapidly port apps from Ethereum and EVM-compatible chains, with funding from Particle B’s $100m EVM fund (opens new window)and access to the 10M+ user base of the Crypto.com ecosystem.

https://cronos.crypto.org/