Emerald Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Emerald Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Emerald

Emerald — The EVM Compatible ParaTime, a new Smart Contract environment offering full EVM compatibility.

Part of what makes the Oasis Network so fast comes from its fundamental design, most notably that consensus operations, e.g., maintaining an immutable ledger, are separated from compute operations. Similar to chains like Polkadot, this allows many compute environments, called ParaTimes, to exist in parallel — each writing their own transactions to the Consensus Layer. Anyone can build a ParaTime, which can be customized to fit each developer’s unique needs.

https://www.oasisprotocol.org/