Enumivo Wallet

Tải về Math Wallet thông qua Enumivo hỗ trợ hầu hết những nền tảng blockchain thông dụng nhất. Duy nhất bạn có quyền sử dụng với tài sản của mình. Nhận, Gửi, Lưu trữ và hoán đổi tiền mã hóa ngay trong giao diện trên di động.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Enumivo?

Enumivo (ENU) is an EOS-optimized blockchain technology platform that draws on the high performance of EOS's "scalability", "high speed" and "no fee" to provide developers with more economical benefits. The burdened blockchain technology platform enables them to develop decentralized applications (dApps) for use by millions of users.
At the same time, the Enumivo (ENU) core team will develop a decentralized application based on the ENU backbone to implement the Unconditional Basic Revenue Plan (UBI), giving everyone the right to receive fixed income on a regular basis. In this way, we hope to correct to some extent the social inequality that causes inequality to cause global poverty.