EOS Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua EOS Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is EOS?How can i get an EOS Wallet?

EOSIO is a blockchain platform designed for the real world. Built for both public and private use cases, EOSIO is customizable to suit a wide range of business needs across industries with rich role-based security permissions, industry-leading speeds and secure application processing. Building on EOSIO follows familiar development patterns and programming languages used by existing non-blockchain applications so developers can create a seamless user experience using development tools they already know and love.
EOS wallets are available online but you can use Math Wallet to store your EOS coins and many other cryptocurrencies with our multi coin crypto wallet!

https://eos.io/