EOS FORCE Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua EOSFORCE Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is EOSFORCE?

EOSForce is committed to exploring a more open crypto economy infrastructure in practice. Through the continuous development of multi-chain architecture blockchain protocol, it meets the diversified consensus requirements of the crypto economy and promotes the application of blockchain technology in various fields.

EOSForce.io, the most active parallel mainnet in EOSIO ecosystem, has been completed and launched, providing more user-friendly resource model, richer underlying support for developers and fairer governance mechanism for the community. The EOSForce.io mainnet asset can be activated by offline signing with the mapped EOSIO private key.

https://eosforce.io