Equilibrium Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Equilibrium Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Equilibrium ?

Equilibrium is the first Polkadot based decentralized cross-chain asset market that combines pooled lending with synthetic asset.

The Equilibrium framework is an intuitive technical environment for creating decentralized stablecoins and developing DeFi projects. Equilibrium-based products let the community generate assets pegged to multiple currencies against liquid crypto collateral, and use thoughtfully designed DeFi applications.
The Equilibrium framework has built a stack of core libraries to achieve this, running on the EOS blockchain to develop end user applications like gateway and block producer voting dApps that communicate with the core logic.
Equilibrium aims to provide a simple and intuitive experience for users who may or may not have relevant developer experience, and even may not be familiar with cryptocurrencies in general. The project takes a full-stack approach to achieve this, where each layer of the stack is designed with the end user in mind

https://equilibrium.io/