Ethersocial Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua EtherSocial Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is EtherSocial?

Originated from a forum, Ethersocial is a humble pot which holds all the technologies we have.

For FORUM and BLOG, it provides token management tools that are compliant with the standard ERC-20 tokens based on smart contracts and APIs to deliver multiple services.
Users can easily develop their own tokens with optimized size and amount and make profit using coins for their forum and blog.
DDENGLE and APIs of new blog-based communities will be constantly available.

https://ethersocial.org/