EVM Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua EVM Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is EVM

The EVM’s physical instantiation can’t be described in the same way that one might point to a cloud or an ocean wave, but it does exist as one single entity maintained by thousands of connected computers running an Ethereum client.

The Ethereum protocol itself exists solely for the purpose of keeping the continuous, uninterrupted, and immutable operation of this special state machine; It's the environment in which all Ethereum accounts and smart contracts live. At any given block in the chain, Ethereum has one and only one 'canonical' state, and the EVM is what defines the rules for computing a new valid state from block to block.

https://chainlist.org/