Flow Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Flow Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Flow?

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

Flow empowers developers to build thriving crypto- and crypto-enabled businesses. Applications on Flow can keep consumers in control of their own data; create new kinds of digital assets tradable on open markets accessible from anywhere in the world; and build open economies owned by the users that help make them valuable.

https://www.onflow.org/