HooSmartChain Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua HSC Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is HSC?

HSC(Hoo Smart Chain) is a decentralized, high-efficiency, and energy-saving public chain and the Hoo organization's first product. It is compatible with smart contracts and supports high-performance transactions. The endogenous Hoo Token and also adopts the PoSA
consensus mechanism. HSC will continue to improve the efficiency of Ethereum by Layer2, which will supplement and empower the Ethereum ecosystem.

https://www.hoosmartchain.com/