Huobi ECO Chain Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Heco Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Huobi ECO Chain?

Huobi ECO Chain, also known as Heco, is officially launched on 21st Dec. 2020, with characteristics such as high performance, low gas fee, and better cross-chain user experience, etc.

The Meta-transaction function adopted by Heco enables developers with better on-chain operations, of which the essence is to cover the gas fee payment, and the purpose is to reduce the cost of users using Heco services. In other words, Heco intends to subsidize users by paying a part of their gas fee in accordance with their HT holding volume. In addition, sepecial gas fee subsidy could be given for specific DApps.

Heco is divided into 4 phases: Tinder, Spark, Flame, Blaze. The first stage of "Tinder" starts on 21st Dec. 2020. The second stage of "Tinder" will start on Q1 2021, at the appointed time the public recruitment of Heco nodes will be carried out.

https://www.hecochain.com/