Karura Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Karura Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Karura?

Karura is the all-in-one DeFi hub of Kusama.

Founded by the Acala Foundation, Karura is a scalable, EVM-compatible network optimized for DeFi. The platform offers a suite of financial applications including: a trustless staking derivative (liquid KSM), a multi-collateralized stablecoin backed by cross-chain assets (kUSD), and an AMM DEX – all with micro gas fees that can be paid in any token.

https://acala.network/karura