Klaytn Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Klaytn Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Klaytn

Klaytn is a service-centric blockchain platform with a mission: to trigger the mass-adoption of blockchain experience for millions of users across the world. To realize this ambitious goal, Klaytn focuses on empowering businesses and entrepreneurs to offer Blockchain Applications (BApps) with responsiveness, robustness, and usability on par with those based on legacy technologies as to remove all adoption hurdles. Further, Klaytn collaborates with numerous reputable global brands to run its distributed network under a transparent, shared governance and to build a reliable business platform supported by decentralized trust.

https://www.klaytn.com/