Kusama Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Kusama Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Kusama?

The Kusama network is a test network before Polkadot goes online, and its logo is only a canary. You can pre-empt the possible problems before the Polkadot goes online to ensure smooth operation of the mainnet. The design of the Kusama network is almost the same as that of the Polkadot, which is equivalent to the experimental network in front of the Polkadot mainnet, and will exist for a long time. Kusama will serve as a testing platform, allowing teams and developers to build and deploy parallel chains or try Polkadot governance, Staking, nomination and verification functions in real-world environments. Kusama is not exactly a test network, but a canary net: it is an early experimental version of Polkadot that exists in the real economic environment. It is not as economically central as the typical “test network” and there is no central cut-off switch. As long as the community maintains it, Kusama will exist, and we envision it will cater to new, early, high-risk features and projects that are ready to be developed and deployed on Polkadot.

https://kusama.network/