Moonbeam Wallet

Tải về Math Wallet thông qua MOONBEAM hỗ trợ hầu hết những nền tảng blockchain thông dụng nhất. Duy nhất bạn có quyền sử dụng với tài sản của mình. Nhận, Gửi, Lưu trữ và hoán đổi tiền mã hóa ngay trong giao diện trên di động.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Moonbase Alpha?

Moonbase Alpha is the first Moonbeam TestNet, aiming to provide developers with a place to start experimenting and building on Moonbeam in a shared environment. Since Moonbeam will be deployed as a parachain on Kusama and Polkadot, we want our TestNet to reflect our production configuration. For this reason, we decided that it needed to be a parachain-based configuration rather than a Substrate standalone setup.

Moonbase Alpha has the following configuration:

  • Infrastructure is hosted by PureStake
  • Moonbeam runs as a parachain connected to a relay chain
  • The parachain has two collator that are collating blocks
  • The relay chain hosts three validators to finalize relay chain blocks. One of them is selected to finalize each block collated by Moonbeam's collators. This setup provides room to expand to a two-parachain configuration in the future
  • There are two RPC endpoints