Near Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua NEAR Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What's NEAR?

NEAR is a sharded, developer-friendly, proof-of-stake public blockchain, built by a world-class team that has built some of the world's only sharded databases at scale.

NEAR Protocol is built in public, on an open-source codebase. You can contribute to the development of the core protocol by working on an open issue. The team working on the core protocol is actively involved in the Web Assembly and Rust communities, as well as contributing to public research knowledge around Proof of Stake.

https://near.org