NEO Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua NEO Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Neo?

Neo is an open-source platform driven by the community.
It utilizes blockchain technology and digital identities to digitize and automate the management of assets using smart contracts.
Using a distributed network, it aims to create a smart economy by building infrastructures of the next-gen Internet and creating a solid foundation for mass blockchain adoption.
Launched in 2016, the Neo MainNet has been in stable operation for more than 3 years. Neo is expecting to launch Neo3 in 2020, a robust implementation with high throughput, enhanced stability and security, an optimized smart contract system, and a feature-packed infrastructure set to empower developer adoption and to accelerate enterprise-grade blockchain innovations.
Learn more at: https://neo.org

https://neo.org/