Nervos Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Nervos Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What‘s nervos

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today.

The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

https://www.nervos.org/