NFT Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua NFT Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is NFT?

NFT (Non-Fungible Token) defines the ecologically inseparable and unique features for token exchange and circulation.
First of all, tokens are assets that use smart contracts to record order books, and there are two types of Tokens: fungible and non-fungible.
Fungible tokens, namely FT, are interchangeable tokens that can be split almost indefinitely, the ERC20 is the basic standard.
Non-fungible tokens, namely NFT, are unique and inseparable tokens, such as crypto cats, tokenized digital tickets, etc.

https://mathwallet.org/en/nftbook