OKExChain Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua OKExChain Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is OKExChain?

OKExChain is a set of open-source blockchain projects developed by OKEx, aiming to promote the landing of large-scale commercial applications based on blockchain technology. It gives each participating node the same rights, allowing users to launch a variety of decentralized applications smoothly, issue their digital assets, create their own digital asset trading pairs, and trade freely.

The cross-chain technology is the key to achieving the landing. Through the cross-chain module, the value interconnectivity, user interconnectivity, and scenario application interconnectivity of blockchain can be realized simply and efficiently, so that we can co-construct the ecosystem and the value-added system.

https://www.okex.com/oec