Ontology Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Ontology Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Ontology?

Ontology is a high-performance public blockchain project & distributed trust collaboration platform. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize public blockchains for applications. Ontology also supports collaboration among chain networks with protocol groups. Ontology's core team is composed of experts in blockchain technology, distributed application development, product management and business development, as well as experts from global financial institutions.

How does it work?

Ontology applies blockchain technology to all business types, providing blockchains, smart contracts, distributed verification management, data exchange, and other protocols and APIs. Users can easily develop distributed services through Ontology without having previous knowledge of distributed networks.

What does it aim to solve?

Ontology’s newest mission is to be ready for all kind of business by constructing a versatile blockchain. The team is focused on implementing blockchain technologies to traditional enterprise across gaming, financial and content industries.

https://ont.io