Optimistic Ethereum Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Optimistic Ethereum Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Optimistic Ethereum?

Optimistic Ethereum is a generalised layer2 solution for Ethereum,and it is a DeFi chain.
It doesn't require specific functionality to be built to support existing L1 protocols.

Optimistic Rollup is a layer 2 scaling solution that scales both transaction throughput and computation on Ethereum. The backbone of our implementation is the Optimistic Virtual Machine (OVM), which is fully compatible with the EVM.

https://www.optimism.io/