Polygon Wallet

Tải về Math Wallet thông qua Polygon hỗ trợ hầu hết những nền tảng blockchain thông dụng nhất. Duy nhất bạn có quyền sử dụng với tài sản của mình. Nhận, Gửi, Lưu trữ và hoán đổi tiền mã hóa ngay trong giao diện trên di động.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What's Polygon?

Polygon is a Layer 2 scaling solution that achieves scale by utilizing sidechains for off-chain computation while ensuring asset security using the Plasma framework and a decentralized network of Proof-of-Stake (PoS) validators.

Polygon strives to solve the scalability and usability issues while not compromising on decentralization and leveraging the existing developer community and ecosystem. Polygon is an ​off/side chain scaling solution for existing platforms to provide scalability and superior user experience to DApps/user functionalities.