Solana Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Solana Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Solana?

Solana is a Layer-1 public chain founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017. It is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security.

Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks in where there is not a single, trusted, source of time. By using Verifiable Delay Functions, PoH allows each node to locally generate timestamps with SHA256 computations. This eliminates the need for the broadcasts of timestamps across the network, improving overall network efficiency.

Solana’s mission is to support all high-growth and high-frequency blockchain applications, and to democratize the world’s financial systems.

https://solana.com/