Stafi Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Stafi Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Stafi

STAFI Protocol solves the contradiction between the token liquidity and Mainnet security by issuing ABS tokens, which provides the liquidity of your Staking Assets. ABS token increases the staking rate to a higher level (100%, theoretically) , and it could be tradable, its security is guided by STAFI Protocol which ensure ABS token is the only collateral that can apply to redeem staking asstes from original staking blockchain ( Tezos, Cosmos, Polkadot, etc,.)

http://www.stafi.io/