Stafi Wallet

Tải về Math Wallet thông qua Stafi hỗ trợ hầu hết những nền tảng blockchain thông dụng nhất. Duy nhất bạn có quyền sử dụng với tài sản của mình. Nhận, Gửi, Lưu trữ và hoán đổi tiền mã hóa ngay trong giao diện trên di động.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

STAFI Protocol solves the contradiction between the token liquidity and Mainnet security by issuing ABS tokens, which provides the liquidity of your Staking Assets. ABS token increases the staking rate to a higher level (100%, theoretically) , and it could be tradable, its security is guided by STAFI Protocol which ensure ABS token is the only collateral that can apply to redeem staking asstes from original staking blockchain ( Tezos, Cosmos, Polkadot, etc,.)