TomoChain Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua TomoChain Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is TomoChain?

TomoChain is the most efficient blockchain for the token economy,TomoChain relies on a system of 150 Masternodes with Proof of Stake Voting (PoSV) consensus that can support near-zero fees and 2-second transaction confirmation times. Security, stability and chain finality are guaranteed via novel techniques such as double validation, staking via smart-contracts and “true” randomization processes.

The objective of TomoChain is to become a leading part of this phenomenon through seamlessly merging an ecosystem of applications with cryptographic tokens used by millions of mainstream users with a unique blockchain infrastructure architecture, allowing for fast, frictionless payment and a secure, decentralised, and trusted store of value.

https://tomochain.com/